Polski Związek Żeglarski został powołany do życia grudniu 1956 roku. Od tego czasu PZŻ działa jako stowarzyszenie, którego członkami są Okręgowe Związki Żeglarskie. Od marca 2001 roku funkcję prezesa PZŻ pełni Wiesław Karczmarek.

Jakie są cele i zadania Związku? Przede wszystkim do głównych celów należy skupianie w organizacji wszelkich stowarzyszeń i klubów żeglarskich, popieranie jakiegokolwiek rozwoju żeglarstwa oraz reprezentowanie interesów swoich członków na zewnątrz. Jeśli chodzi o zadania, jakie (w związku z ustawami państwowymi) posiada PZŻ to między innymi: posiadanie wyłączności na rozdawanie stopni żeglarskich oraz posiadanie wyłączności na rejestrację jachtów rekreacyjnych i sportowych.

Polski Związek Żeglarski posiada status, w którym zobowiązuje się między innymi do:

– prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska
– reprezentowania polskiego żeglarstwo w międzynarodowych organizacjach tego typu
– ustalania wszelkiego rodzaju przepisów (w tym sportowych) i norm organizacyjnych dla żeglarstwa
– wyznaczania polskiej reprezentacji żeglarskiej na międzynarodowe zawody
– prowadzenia szkoleń z zakresu żeglarstwa
– organizowania regat, obozów, kursów, itp. żeglarskich, które w jakimś stopniu przyczynią się do realizacji celów PZŻ
– popierania wszelkich działań związanych z popularyzacją żeglarstwa

PZŻ posiada własne symbole, które mają podkreślać wagę organizacji. Do tych symboli należą: bandera, której, zgodnie z prawem, można używać jedynie na wodach polskich (dokładniej polska flaga z umieszczonym na środku białego pasa polskim godłem, natomiast w górnym rogu z godłem PZŻ), godło („kotwica, której trzon stanowią litery PZŻ”), odznaka (miniaturowy proporzec), proporzec („biały trójkąt z godłem Związku koloru szafirowego”).

W skład zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego na lata 2009-2013 wchodzą m.in.: Jerzy Borowski, Wojciech Borzyszkowski, Wojciech Caban, Jacek Czabański, Władysław Dąbrowski, Jakub Derach-Krzycki, Kazimierz Izdebski, Janusz Jagoda, Andrzej Janowski, Wiesław Kaczmarek, Jarosław Kaczorowski, Czesław Kalinowski, Edward Kinas, Zbigniew Kosiorowski, Stanisław Latek, Maciej Leśny, Andrzej Ogrodnik, Maciej Olszewski, Piotr Ostrowski, Stanisław Pawłowski, Andrzej Reyman, Zbigniew Stosio, Maciej Szost, Roman Winkler.